Vania Romoff

 

Models: Aliona Luona and Zhenya Glotova
Styling: MJ Benitez
Makeup: Syd Helmsley
Hair: Lio Javier